Pryžová těsnění, silentbloky, klínové řemeny, gumokov a silikon
Slovenčina
Nákupní košík
V košíku nemáte žádné položky...
Uživatelská sekce
Login
Heslo
/ Reklamace

Reklamace

Reklamační řád

1. Záruční lhůta na výrobky dodané společností Hyhlan & syn je 24 měsíců od data prodeje.

2. Záruka poskytovaná společností Hyhlan & syn po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady dodaných výrobků nebo služeb. Záruka se nevztahuje na závady, které vzniknou:;
- nevhodným použitím výrobku (použití k jinému účelu, než je výrobek určený)
- nevhodným skladováním (viz. kapitola Skladování)
- běžným opotřebením výrobku
- nevhodným zásahem do výrobku
- nevhodnou montáží výrobku
- živelnou pohromou
- neodborným nebo nešetrným zacházením s výrobkem

Záruka bude poskytnuta zákazníkovi, který splní podmínky Reklamačního řádu a prokáže se platným dokladem, prokazujícím nákup výrobků či služeb u společnosti Hyhlan & syn.

3. Reklamace na výrobky dodané společností Hyhlan & syn jsou řešeny dle zákona. V případě zjištění skryté vady výrobku či služby je zákazník povinnen bezodkladně takovou vady oznámit reklamací u firmy Hyhlan & syn. Nejzazší termín reklamace je poslední den dvouleté záruční lhůty. Reklamaci uplatněte písemně společně s fyzickým vrácením předmětných výrobků či služeb na adrese společnosti. Dopravu výrobků na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.

Reklamace bude vyřízena obratem, nejpozději však v záruční lhůtě 30 dnů. Společnost Hyhlan & syn může uznat reklamaci za oprávněnou či neoprávněnou. V případě oprávněné reklamace je společnost Hyhlan & syn povinna poskytnout zákazníkovi náhradu. V případě neuznané reklamace budou předmětné výrobky a služby vráceny zákazníkovi. Společnost Hyhlan & syn má v tomto případě nárok na prokazatelné náklady spojené s neuznanou reklamací.

4. Náhrady jsou poskytovány následovně:

- v případě odstranitelné vady má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady
- v případě neodstranitelné vady má zákazník nárok na výměnu zboží či vrácení peněz.

Ve Velkém Poříčí 1.5. 2014


© 2007 HYHLAN, info@hyhlan.cz, www.hyhlan.cz
Vygenerováno Systémem Animáto. Výroba www.animato.cz
Všechna práva vyhrazena.