O-kroužky, X-kroužky, Usit-kroužky a D-kroužky

O-kroužky,X-kroužky, Usit-kroužky a D-kroužky jsou nejběžnější a nejčastěji užívané těsnicí prvky. V našem sortimentu jsou běžně k dispozici z materiálů NBR, MVQ, AU a FPM. V závislosti na materiálu a jeho tvrdosti jsou o-kroužky určeny jak pro statické utěsnění, tak pro dynamické ( pneumatické a hydraulické) aplikace.