Skladování

Přesné podmínky a pokyny pro skladování pryžových výrobků jsou uvedeny v mezinárodní normě ISO 2230-Pryžové výrobky-Pokyny pro skladování. Níže vybíráme obecně platné zásady:

  • skladovat v krytých, suchých a temperovaných prostorách ( od +15 do +25 °C ), mimo přímé zdroje tepla 
  • nevystavovat povětrnostním podmínkám, přímému slunečnímu svitu a ultrafialovému záření, okna zakrýt nátěrem nebo clonou 
  • výrobky skladovat na čisté a rovné podložce v originálních obalech 
  • výrobky skladovat v nedeformovaném stavu 
  • výrobky skladovat mimo dosah ropných a chemických látek
Doba skladovatelnosti pryžového výrobku je odvislá od základního ve směsi použitého elastomeru (kaučuku). Je-li v pryžové směsi použita kombinace kaučuků, platí pak informativní doba kaučuku s nejkratší skladovatelností. Níže uvádíme informativní doby skladovatelností doporučené výrobci.
Skupina kaučuků   Počáteční doba skladování Zkratka-chemický název dle ISO 1629   Běžný název
A   5 let NR-Izoprenový kaučuk, přírodní   Přírodní kaučuk
      IR-Izoprenová kaučuk, syntetický   Polyizopren
      BR-Butadienový kaučuk   Polybutadien
      SBR-Styren-butadienový kaučuk   SBR
      AU, EU, PU - uretanový kaučuk   Polyuretan
B   7 let NBR-Butadienakrylonitrilový kaučuk   Nitril, NBR
      CR-Chloroprenový kaučuk   Neopren
      CO, ECO-Polychlormethyloxiron a kopolymer   Epichlorhydrin
      ACM-Kopolymer ethylakrylátu   Aryl
      IIR-Izobutylnizoprenový kaučuk   Butyl
C   10 let EPDM-Terpolymer ethylenu, proplylenu a dienu   EPDM
      MVQ, MQ, PMQ, FMQ - slikonové kaučuky s různými skupinami v řetězci   Slikon
      FKM ( FPM )- kaučuk s flourovými skupinami v řetězci   Fluorouhlík